Babaeski

Babaeski çok eskiden beri meskûn bir beldedir. Babaeski Bizanslılar zamanında çeşitli istilalara uğramıştır. Bir taraftan dış akınlara maruz kalırken, bir taraftan da Bizans’ın iç mücadelelerine sahne olmuştur. Nitekim imparator Constantin IX. Monommakhos zamanında bir ayaklanma teşebbüsü olmuş ve bu Edirne’de oturan ve civarı iyi tanıyan Leon Tornikios tarafından idare edilmiştir. 1047’de de Asiler ve gözden düşmüş kumandanların da taraftarlığı ile cüretlenerek, burayı harekatın merkezi yapmışlar, Tornikios’u imparator ilan edip, sonra da Babaeski’ye geçerek İstanbul’u kuşatmışlar ise de; şehir tam düşmek üzere iken Tornikiosun fırsattan istifadeye cesaret edemeyişi yüzünden kurtulmuştur. Asiler 2 – 3 Ekim’de Lüleburgaz’a çekilmiştir. Taraftarlarının hepsinin kaçması üzerine de Tornikios, Babaeski’de bir kiliseye sığınmış ve burada yakalandıktan sonra İstanbul surları önünde gözleri kör edilmiştir.