Lüleburgaz

Lüleburgaz M.Ö. 4000 yıllarında Trak kabileleri tarafından kurulmuştur. O zaman büyükçe bir köydü. BERGULE ismi ile maruf iken, Bizans imparatoru THEODORİUS tarafından tahkim edilerek, oğlunun insine izafetle ARKADİOPOLİS ismi verilmiştir. Bir rivayete göre de, kasaba miladın 403 senesinde bizzat ARKEDİUS tarafından kurulmuştur.

 

En büyük din lideri olan, Büyük despotu Vize’den buraya getirerek oturtması da, kasabaya ne kadar önem verdiğini de gösterir. 442’de Atilla, 472’de Theodorius tarafından muhasara edildiği gibi, daha sonra iki defa da Hunlar tarafından zaptedilmiştir.

Kasaba Osmanlılar eline geçinceye kadar ARKADİOPOLİS adı ile kalmıştır.

Kasaba Murat Hüdavendigar Bey zamanında mukavemetsiz ele geçirilmiştir.