Lalapaşa

Osmanlı döneminde, önemli bir yeri olan ilçe zamanın şehzadelerine dinlenme ve avlanma olanağı sağlamıştır. İlçe bugünlerde turizm yönünden de gelişmenin ve keşfedilmenin gayreti içindedir. Son yıllarda yapılan arkeolojik araştırmalar göstermiştir ki ilçenin, çok sayıda yer altı zenginliklerine sahiptir. Lalapaşa, tarihi kalıntılarının çokluğu, ilçesi ve köyleri ile birlikte 17 bin yıllık bir tarihi sinesinde barındırmaktadır. Tarihi eserlerden dolmenler, yurdumuzda sadece Kars ilinde ve Lalapaşa ilçesinde bulunmaktadır. Menhirler ve kale kalıntıları yanında Mimar Sinan’ın yaptığı su yolları birer tarihi anıt olarak bugün de varlığını ayakta durarak sürdürmektedir.

Buluntu ve kalıntılardan, ilçede günümüzden 5-6 bin yıl öncesinde insanoğlunun yaşadığı anlaşılmaktadır. Bazı kaynaklar da M.Ö. III. bin yılında Anadolu’ya geçen ve Avrupa’dan geldiği sanılan Lüviderden söz eder. Bunların Hint Avrupa ailesinden olduğu belirtilir.

Yazılı kaynaklar bölge tarihini Traklar’la başlatır. M.Ö. VIII, ve VI. Yüzyıla ait yazılı kaynaklardan Traklar’ın ismine raslanmaktadır. Trak kabilelerinin bölgeye kuzey yoluyla geldiği ve Traklar’ın önce mağaralarda, sonra etrafı hendeklerle ve çiderle çevrilmiş köylerde yaşadıklarını belirtiyorlar.

Lalapaşa, Padişah Murat Hüdavendigar’ın Lalası, Lala Şahin Paşa tarafından 1361 yılında fethedildi. Komutan Lala Şahin Paşa’nın isminin bu beldeye verildiği yazılı kaynaklarda belirtiliyor.

Lalapaşa İlçesi Balkan Savaşı’na kadar merkezi Hacıdanişment olan Çöke Bucağı’na ait bir köydü ve adı Paşaköy olarak anılırdı.

Ulaşım

Lalapaşa ilçesi, Edirne’ye 27 km. uzaklıkta olup ulaşım karayolu ile sağlanmaktadır. Her gün düzenli olarak 30 dakikada bir Lalapaşa-Edirne arası karşılıklı servis vardır. Sadece Pazar günleri saatte bir minibüs servisi yapılmak tadır. İlçe merkezinden Edirne’ye gidiş süresi ortalama 25 dakikadır. Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun yapım çalışmaları tamamlandığında Lalapaşa-Edirne arasındaki mesafe 20 km’ye inecek ve ulaşım süresi azalacaktır.

Hamzabeyli Sınır Kapısının açılması ilçeye ve köylerine ticaret ve turizm açısın¬dan önemli katkıları .olacağı düşünülürse bu yolun hayati önemi daha iyi anlaşılır.

Turizm

Muhiddin Baba Türbesi: Muhiddin Baba, doğum tarihi belli değil ölüm tarihi (Rumi 919) Miladi 1513 yılında Anadolu Yörük Türklerinden Saru Türkleri buraya gelerek yerleşmişlerdir. Köyün kurucusu II. Bayazıd dönemi vezirlerinden, Sadrazam Çandarlı İbrahim Paşa’dır.

İbrahim Paşa, Kazaskerliği döneminde bu köyü İstanbul’daki camisine vakfetmiştir. İbrahim Paşa’nın oğlu olan Muhiddin Mehmet Çelebi’nin zaviyesi köyün birkaç kilometre kuzeyinde bulunuyordu. Muhiddin Mehmet Çelebi’nin ölümü sonrası zaviye ziyaret yeri olmuştur.

Dolmen: Bir mezar odasının çeperlerini oluşturan dikey taşların desteklediği bir ya da daha fazla blok taşın oluşturduğu tarih öncesi yapısıdır. Dolmenlerin, Türkiye’de yalnızca Kars’ta ve Lalapaşa’da yer aldığı bilinmektedir.

Lalapaşa’ da bulunan Dolmen’ler Lalapaşa ilçesi’nin merkezinde Tümülüs içine gömülmüş sıradan olmayan bir Dolmen yer almaktadır Mezar odası dışarıya açılan koridoru ile görülmeye değer niteliktedir.

Hacıdanişment Vaysal hudutları içersinde muhtelif büyüklükte pek çok Dolmen bulunmaktadır. Dolmenler yekpare kabataş bloklarından inşa edilmiştir. Hepsi de güneye bakan yekpare taş blok duvarların zemine yakın kısmında bir menfezi vardır. Genellikle açık bir giriş ve ardarda kapalı iki mekandan oluşmaktadır.

Menhirler: Men “taş” ve Hir “uzun” Uzuntaş anlamına gelmektedir ve toprağa dikine yerleştirilmiş tek bir blok taştan meydana gelmiş anıtlardır. Menhirler, yurdumuzda Lalapaşa yöresinde, ilçenin kuzeydoğusunda çok sayıda vardır. Hacıdanişment köyüne 1 km. kala Yenibağlar Kayalığı denilen yerde de menhirler vardır. Hacılar köyü’nün 200 m. Güneydoğu yönünde de menhirler yer almaktadır.

 

Tümülüs: Bir mezar odasının ,üstüne taş ve toprak yığılarak oluşturulan yapay tepeciktir. Eski mezar , tepesi anlamındadır. Trakya’da 2-3 bin civarında tüinülüs olduğu sanılmaktadır.

 

Edime – Lalapaşa yolu üzerinde Hıdırağa köyü’nün çıkışında ve Küçükdöllük köyü’nün girişinde birer tane tümülüs vardır,Bunların dışında Lalapaşa-Ortakçı arasındaki, Dokuztepeler denilen mevkide dokuz tane tümülüs yer almaktadır.

 

Avcılık Lalapaşa ilçesi ve köylerinde belli başlı olarak kara ve su avcılığını sayılabilir. Yörede avcılığa karşı büyük bir ilgi vardır. Bölge halkının sıra civar il ve ilçelerden de avcıların yöreye geldiği gözlenmektedir. Vaysal, Hacıdanişment, Kalkansöğüt ve Çallıdere gibi ormanlık alanlarda da avcılık yapılmaktadır.