Vize

Vize hakkında gerçeğe dayanan bir tarihçe yazmak oldukça zordur. Çünkü bugüne kadar Vize ve dolaylarının geçmişini aydınlatan ne esaslı bir tetkik yapılmış ve ne de bir eser yazılmıştır. Bütün kaynakların Trakların ve Bizanslıların Trakya’da hüküm sürdükleri devirleri verdikleri halde, Vize hakkında çok az bilgi vermişlerdir.
Vize höyüklerinde yapılan kazılar ve şarki Trakya krallığına ait bir iki ilmi eser varsa da, bunlar kısa devrelerde Vize’den bahsetmektedirler. Bununla beraber Vize sinesinde önemli birkaç tarihi devri saklayan tarihi şehirlerden biridir denebilir. Çünkü geçmişe ait pek çok eser kalıntısı mevcuttur. Bu arada birçok söylentiler de günümüze kadar gelmiş bulunmaktadır.

 

Fakat tarih gerçeğe dayandığı için hem geçmişe ait kalıntıları tetkik, hem de yazılmış kısa devreli eserleri incelememiz gerekir. Tarihin kronolojik seyrine göre Vize tarihini aydınlatmaya çalışalım. Vize, aslında mazisi zengin olan ve bu zenginliğini eserleri ile muhafaza eden bir ilk çağ şehridir. Vize’de en eski devirler, Trak’lar adını verdiğimiz kavimlerin tarihi ile başlar. Yaklaşık olarak M.Ö. 3000 – 2500 yıllarında Trakya’yı işgal eden kavimlerin yayılma alanı (Filolog, Viyanalı Fatsk’ın lengüistik tetkiklerine göre) Adriya denizinden Karadeniz’e kadar uzanmaktadır. Trakya’ya isim veren bu kavimler dalgalar halinde İstanbul ve Çanakkale boğazlarına kadar uzanmışlardır. Bilhassa M.Ö. 1200 Trak kavimlerinin Bitinyalı’lar ve Frigler, Vize – Çatalca yolu üzerinde İstanbul’a oradan da Anadolu’ya geçmişlerdir. Trakya’da kalanlar ise ufak bir takım krallıklar kurmuşlardır.